დღეიდან სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ ბუდაპეშტის ღია ხელმისაწვდომობის ინიციატივის (BOAI) საერთაშორისო დეკლარაციის ხელმომწერი მხარეა!

დღეიდან სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ ბუდაპეშტის ღია ხელმისაწვდომობის ინიციატივის (BOAI) საერთაშორისო დეკლარაციის ხელმომწერი მხარეა!

 

დღეიდან სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ ბუდაპეშტის ღია ხელმისაწვდომობის ინიციატივის (BOAI) საერთაშორისო დეკლარაციის ხელმომწერი მხარე გახდა.

მოგეხსენებათ „სამართლის მაცნე“ გახლავთ ღია წვდომის ჟურნალი და მასში გამოქვეყნებული ყველა სტატია არის ყველასათვის ხელმისაწვდომი სრულიად უსასყიდლოდ.