ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ გლობალურ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზა BASE – ში ინდექსირდება

ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ გლობალურ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზა BASE – ში ინდექსირდება

ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ გლობალურ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზა BASE – ში ინდექსირდება.

BASE იმართება ბილეფელდის უნივერსიტეტის (გერმანია) ბიბლიოთეკის მიერ. ბაზაში შესულია სამეცნიერო ჟურნალები, რომლებიც აკმაყოფილებენ აკადემიური რესურსებისათვის დადგენილ ხარისხის მოთხოვნებს.

BASE მოიცავს 240 მილიონ დოკუმენტს 8000 მომწოდებლისგან.