„სამართლის მაცნე“ გერმანულ საერთაშორისო ბაზა Zeitschriftendatenbank (ZDB) – შია

„სამართლის მაცნე“ გერმანულ საერთაშორისო ბაზა Zeitschriftendatenbank (ZDB)  – შია

სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ გერმანულ საერთაშორისო ბაზა Zeitschriftendatenbank (ZDB)  – შია, რომელიც ერთ-ერთი უმსხვილესია მსოფლიოში. ბაზა იმართება ბერლინის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მიერ.