„სამართლის მაცნეში“ გამოქვეყნებული სტატიები „Google Scholar“ – ის სამეცნიერო ბაზაშია ხელმისაწვდომი

„სამართლის მაცნეში“ გამოქვეყნებული სტატიები „Google Scholar“ – ის სამეცნიერო ბაზაშია ხელმისაწვდომი
სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეში“ გამოქვეყნებული სტატიები უკვე „Google Scholar“ – ის (გუგლის აკადემია) საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაშია ხელმისაწვდომი.
„Google Scholar“ არის სამეცნიერო ინფორმაციის გლობალური აგრეგატი, „Google“ – ის სპეციალური საძიებო სისტემა მეცნიერებისთვის, სადაც შეიძლება სამეცნიერო ნაშრომების მოძიება.