სახელმწიფო პოლიტიკა უკრაინაში ოჯახური ძალადობის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში