მთავარი რედაქტორი

ზურაბ ჭყონია

ზურაბ ჭყონია დაიბადა 1972 წლის 14 იანვარს ქ. თბილისში. 1996 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. ის 2010 წლიდან კითხულობდა ლექციებს სხვადასხვა დროს: საბანკო-საფინანსო და მენეჯმენტის უნივერსიტეტის, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტების და კავკასიის საერთაშორისო უნივერისტეტის სამართლის ფაკულტეტზე, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე.

2011 – 1015 წლებში მუშაობდა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით, 2015 -2017 წლებში კი ამავე უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორის თანამდებობაზე. 2015-2020 წლებში გახლდათ ევროპის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი და ამავე ინსტიტუტის სამართლის საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიოს” მთავარი რედაქტორი.

2016 – 2020 წლებში იყო ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით. 2020 წლის 11 დეკემბრიდან პროფესიული ნიშნით არჩეულ იქნა მილენიუმის უნივერსიტეტის პროფესორად კერძო სამართლის მიმართულებით. 2017 წლიდან გახლდათ ასევე თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. ზურაბ ჭყონია არის ათამდე სამეცნიერო სტატიის ავტორი და მას მონაწილობა აქვს მიღებული 5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში. იგი მუშაობს სადოქტორო თემაზე „სასამართლოს როლი სააღსრულებო წარმოებაში.

ზურაბ ჭყონიას თანაავტორობით გამოიცა წიგნი – „საქართველოს სააღსრულებო წარმოების შესახებ კანონის კომენტარები“ (ნაწილი I), 2018 წ., გამომცემელი საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ).

ზურაბ ჭყონია 1992-1993 წლებში და შემდგომ 1995-2001 წლებში მუშაობდა შინაგან საქმეთა ორგანოებში, მათ შორის ხელმღვანელ თანამდებობებზე. 2001 წლიდან დღემდე ეწევა საადვოკატო საქმიანობას. 2001 -2002 წლებში გახლდათ იურიდიულ ფირმა „კორძაძე და სვანიძე ადვოკატები“-ს ადვოკატი. 2002-2005 წლებში იყო საადვოკატო ბიურო „ჭყონია და პარტნიორები“-ს მმართველი პარტნიორი. 2005-2006 წლებში მუშაობდა შსს სსიპ სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე. 2006 წლიდან დღემდე არის „იურიდიული ფირმა ჭყონია და კომპანია“-ს დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი. 2009-2010 წლებში პარალელურად გახლდათ მუდმივმოქმედი კერძო არბიტრაჟი „რეგისტას” არბიტრი. 2014 წლის აპრილიდან დღემდე არის ა(ა)იპ „სამართლის მეცნიერთა კავშირის” ერთ-ერთი დამფუძნებელი და თავმჯდომარე. 2012 წლიდან დღემდე არის „კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS“-ს დამფუძნებელი პარტნიორი და დირექტორი. ჩაბარებული აქვს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით.

ზურაბ ჭყონიას ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.