მთავარი რედაქტორი

მთავარი რედაქტორი

ზურაბ ჭყონია

ზურაბ ჭყონია დაიბადა 1972 წლის 14 იანვარს ქ. თბილისში.

ზურაბ ჭყონიამ 1996 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. მუშაობს სადოქტორო თემაზე  „სასამართლოს როლი სააღსრულებო წარმოებაში.“

1992-1993 წლებში და შემდგომ 1995-2001 წლებში მუშაობდა შინაგან საქმეთა ორგანოებში, მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობებზე.

2001 -2002 წლებში გახლდათ იურიდიულ ფირმა „კორძაძე და სვანიძე ადვოკატების“ ადვოკატი. 2002-2005 წლებში იყო საადვოკატო ბიურო „ჭყონია და პარტნიორების“ მმართველი პარტნიორი.

2005-2006 წლებში მუშაობდა შსს სსიპ სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე.

2006 წლიდან დღემდე არის „იურიდიული ფირმა ჭყონია და კომპანიას“ დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი.

2009-2010 წლებში პარალელურად გახლდათ მუდმივმოქმედი კერძო არბიტრაჟი „რეგისტას“ არბიტრი.

2012 წლიდან დღემდე ზურაბ ჭყონია არის “კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS” – ის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი,

2010 წლიდან კითხულობდა ლექციებს სხვადასხვა დროს: საბანკო-საფინანსო და მენეჯმენტის უნივერსიტეტის, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტების და კავკასიის საერთაშორისო უნივერისტეტის სამართლის ფაკულტეტზე.

2011 წლიდან არჩეულ იქნა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით.

2016 წელს პროფესიული ნიშნით არჩეულ იქნა ევროპის უნივერსიტეტში ასოცირებულ პროფესორად კერძო სამართლის მიმართულებით. 2016 წლიდან 2020 წლის 16 აგვისტომდე ზურაბ ჭყონია ევროპის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი იყო. ის 2015 წლიდან 2019 წლამდე ამავე ინსტიტუტის სამართლის საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიოს“ მთავარი რედაქტორი გახლდათ, ხოლო 2019 წლიდან 2020 წლის 16 აგვისტომდე რედაქტორი.

ზურაბ ჭყონია გახლავთ 10 სამეცნიერო სტატიის ავტორი და და წიგნის „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონის კომენტარის“ (წიგნი პირველი) თანაავტორი. მონაწილობა აქვს მიღებული 7 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში, საიდანაც ერთი კონფერენცია იყო ისტორიის დარგში, გენეალოგიის მიმართულებით.

ჩაბარებული აქვს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.