მთავარი რედაქტორი

ზურაბ ჭყონია

ზურაბ ჭყონიამ 1996 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. ის 2010 წლიდან კითხულობდა ლექციებს სხვადასხვა დროს: საბანკო-საფინანსო და მენეჯმენტის უნივერსიტეტის, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტების და კავკასიის საერთაშორისო უნივერისტეტის სამართლის ფაკულტეტზე, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის და ჰუმანიტარულ მეცნიერებატა ფაკულტეტზე.

2011 წლიდან არჩეულ იქნა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე კერძო სამართლის მიმართულებით. 2015 წლიდან დღემდე არის ევროპის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი და ამავე ინსტიტუტის სამართლის საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიოს” რედაქტორი.

2016 წელს პროფესიული ნიშნით არჩეულ იქნა ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორად კერძოს სამართლის მიმართულებით. 2017 წლიდან გახლავთ ასევე თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. ზურაბ ჭყონია გახლავთ ათამდე სამეცნიერო სტატიის ავტორი და მონაწილობა აქვს მიღებული 5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში. მუშაობს სადოქტორო თემაზე „სასამართლოს როლი სააღსრულებო წარმოებაში.“

ზურაბ ჭყონია 1992-1993 წლებში და შემდგომ 1995-2001 წლებში მუშაობდა შინაგან საქმეთა ორგანოებში, მათ შორის ხელმღვანელ თანამდებობებზე. 2001 წლიდან დღემდე ეწევა საადვოკატო საქმიანობას. 2001 -2002 წლებში გახლდათ იურიდიულ ფირმა „კორძაძე და სვანიძე ადვოკატები“-ს ადვოკატი. 2002-2005 წლებში იყო საადვოკატო ბიურო „ჭყონია და პარტნიორები“-ს მმართველი პარტნიორი. 2005-2006 წლებში მუშაობდა შსს სსიპ სახელმწიფო მატერიალური რეზევრვების დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე. 2006 წლიდან დღემდე არის „იურიდიული ფირმა ჭყონია და კომპანია“-ს დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი. 2009-2010 წლებში პარალელურად გახლდათ მუდმივმოქმედი კერძო არბიტრაჟი „რეგისტას” არბიტრი. 2014 წლის აპრილიდან დღემდე არის ა(ა)იპ „სამართლის მეცნიერთა კავშირის” ერთ-ერთი დამფუძნებელი და თავმჯდომარე. 2012 წლიდან დღემდე არის „კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS“-ს დამფუძნებელი პარტნიორი და დირექტორი. ჩაბარებული აქვს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

ზურაბ ჭყონიას თანაავტორობით გამოიცა წიგნი – „საქართველოს სააღსრულებო წარმოების შესახებ კანონის კომენტარები“ (ნაწილი I), 2018 წ., გამომცემელი საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ).