მთავარი რედაქტორი

მთავარი რედაქტორი

ზურაბ ჭყონია

სამართლის მეცნიერთა კავშირის დამფუძნებელი წევრი, თავმჯდომარე და გამგეობის თავმჯდომარე

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

„კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS“-ს დამფუძნებელი პარტნიორი და დირექტორი „იურიდიული ფირმა ჭყონია და კომპანია“-ს დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი,  ადვოკატი