კონკურსი

კონკურსი

სტატიების კონკურსი

სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ აცხადებს სტატიების კონკურსს ჟურნალის მეორე ნომრისთვის

ვრცლად

სტატიების კონკურსი

სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ აცხადებს სტატიების კონკურსს ჟურნალის პირველი ნომრისთვის.

ვრცლად