სარედაქციო კოლეგია

სარედაქციო კოლეგია

მთავარი რედაქტორი

ზურაბ ჭყონია

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნეს“ მთავარი რედაქტორი

სამართლის მეცნიერთა კავშირის დამფუძნებელი წევრი, თავმჯდომარე და გამგეობის თავმჯდომარე

პროფესორი

„კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS“-ს დამფუძნებელი პარტნიორი და დირექტორი „იურიდიული ფირმა ჭყონია და კომპანია“-ს დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი,  ადვოკატი

რედაქტორი

მაია ცქიტიშვილი

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნეს“ რედაქტორი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დოქტორანტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო-ტერიტორიული ორგანო ქალაქ ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი

 

 

სამართლის დოქტორი
იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის გერმანული და ევროპული საკონსტიტუციო და ადმინისტრაციული სამართლის პროფესორი (გერმანია)

ვრცლად

სამართლის მეცნიერთა კავშირის საპატიო წევრი

სამართლის დოქტორი

თიუბინგენის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი (გერმანია)

ვრცლად

სამართლის დოქტორი
პრაღის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი (ჩეხეთი)

ვრცლად

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი (ფაიბურგი, გერმანია)
იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი (გერმანია)
საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელწიფო უნივერსიტეტის მოწეული ლექტორი
თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფო და სამართლის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

სამართლის მეცნიერთა კავშირის საპატიო წევრი

იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი,

ნაციონალური საავიაციო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი, სისხლის სამართლის და პროცესის კათედრის გამგე, სამართლის მეცნიერებებათა უკრაინის ეროვნული აკადემიის დანაშაულებათა შესწავლის პრობლემების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (კიევი, უკრაინა),

ქალაქ ნოვი სადის „საგადასახადო აკადემიის“ პროფესორი (სერბეთი).

საამართლის მეცნიერთა კავშირის დამფუძნებელი წევრი
სამართლის მეცნიერთა კავშირის დამფუძნებელი
სამართლის დოქტორი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი იუსტიციის გადამდგარი მთავარი სახელმწიფო მრჩეველი
უმაღლესი კვალიფიკაციის გადამდგარი მოსამართლე

სამართლის დოქტორი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე და სისხლის სამართლის საქმეთა საკასაციო პალატის თავმჯდომარე

სამართლის დოქტორი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი
თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლი პროფესორი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლისა და პოლიტიკის დოქტორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის სპიკერი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი
სახელმწიფო უშიშროების ყოფილი მინისტრი
გენერალ-ლეიტენანტი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი
სამართლის დოქტორი
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი
სამართლის დოქტორი
თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფო და სამართლის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი
ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი
სამართლის დოქტორი
გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

სამართლის მეცნიერთა კავშირის გამგეობის წევრი
სამართლის დოქტორი
საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მოწვეული ლექტორი
საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების კლინიკის ხელმძღვანელი
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მოწვეული სპეციალისტი
ევროპის საბჭოს საგანმანათლებლო პროგრამა ადამიანის უფლებათა სწავლება იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლებისათვის (HELP)-ის ეროვნული მასწავლებელი/ტუტორი
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამის ფარგლებში სასწავლო ცენტრის ტრენერი
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში

სამართლის მეცნიერთა კავშირის დამფუძნებელი წევრი
სამართლის დოქტორი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით
ს.ს.ი.პ. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ყოფილი გენერალური დირექტორი
ევროპის Open Science Cloud-ის (EOSC) მმართველი საბჭოს წევრი
ევროპის კვლევითი სივრცისა და ინოვაციის კომიტეტის (ERAC) მმართველი საბჭოს წევრი
კვლევითი ინფრასტრუქტურისათვის ევროპის სტრატეგიის ფორუმის (ESFRI) მმართველი საბჭოს წევრი
საქართველოს ეროვნული პრემიის კომისიის თავმჯდომარე
ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ეროვნული საკონტაქტო პირი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის (ISTC) გამგეობის წევრი და საქართველოს წარმომადგენელი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ცენტრი უკრაინაში (SCTU) გამგეობის წევრი და საქართველოს წარმომადგენელი
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
USAID G4G პროექტის ექსპერტი ელექტრონული კომერციის სამართალში

საამართლის მეცნიერთა კავშირის დამფუძნებელი წევრი
სამართლის დოქტორი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი საადვოკატო ბიურო მიგრიაული და პარტნიორების ხელმძღვანელი პარტნიორი, ადვოკატი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი
უზენაესის სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი სამართლის დოქტორი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი
თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

სამართლის დოქტორი, მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი
მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
ადვოკატი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი, დეკანი

სამართლის დოქტორი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი
თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მოწვეული დოქტორი

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

სამართლის დოქტორი

სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი

სამართლის დოქტორი
მილენიუმი სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი

სამართლის დოქტორი,
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი და ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

საამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი
სამართლის დოქტორი
მასარიკის უნივერსიტეტის (ჩეხეთი) სამართლის ფაკულტეტის მკვლევარი
საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის ფაუკულტეტის პროფესორი

სამართლის დოქტორი,

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის პროფესორი

სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი

სამართლის დოქტორი, პროფესორი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი

საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

სამართლის დოქტორი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი