სამეწარმეო საზოგადოების რედომიცილება „მეწარმეთა შესახებ“ ახალი კანონის  მიხედვით

E ISSN 2667-9434

წელი: 12/2021

სრული PDF

N4