„სამართლის მაცნე“ Crossref -ის საერთაშორისო ავტორიტეტულ ბაზაშია

„სამართლის მაცნე“ Crossref -ის საერთაშორისო ავტორიტეტულ ბაზაშია

„სამართლის მაცნე“ Crossref -ის საერთაშორისო ავტორიტეტულ ბაზაშია

„სამართლის მაცნე“ Crossref -ის საერთაშორისო ბაზაშია .

Crossref -=ი მისიაა სტატიების ძებნის, ციტირების და შეფასებას გაიოლება.

Crossref – ი მოწოდებულია გააუმჯობესოს კომუნიკაცია სამეცნიერო საზოგადოებაში.

Crossref – ი იღწვის სამეცნიერო საზოგადოების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად.