ჟურნალმა „სამართლის მაცნემ” მორიგი ინდექსი მიიღო

ჟურნალმა „სამართლის მაცნემ” მორიგი ინდექსი მიიღო

დღეიდან ჟურნალი სამართლის მაცნე საერთაშორისო სამეცნიერო გლობალურ ბაზა DRJI (Directory of Research Journals Indexing) – ში ინდექსირდება.
DRJI მის ბაზაში ინდექსირებულ ჟურნალებს ყველა სოციალურ ქსელს, მათ შორის მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ ქსელებს, ასევე წამყვან საერთაშორისო სამეცნიერო გლობალურ ბაზებს გადასცემს. ამასთან DRJI -ში ინდექსირებული ჟურნალები აისახება მსოფლიოში ყველაზე საუკეთესო ელექტრონულ ბიბლიოთეკებში.
ბაზა გარანტიას იძლევა, რომ მასში  შესული „ყველა ჟურნალი ყველა კონტინენტს მიაღწევს“.