„სამართლის მაცნე“ სერიული გამოცემების გერმანულ ბაზაშია

„სამართლის მაცნე“ სერიული გამოცემების გერმანულ ბაზაშია

ZDB არის უმსხვილესი მონაცემთა ბაზა, რომელიც უზრუნველყოფს წვდომას გერმანიის და ავსტრიის საბიბლიოთეკო ქსელების სერიული გამოცემების მონაცემებზე და მომსახურებებზე.