„ჰიბრიდული ომი – ომის ახალი ფილოსოფია თუ ახალი ტერმინი“

2667-9434

წელი: 07/2022

სრული PDF

N 5

უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა დანიშვნის (არჩევის) წესი

სამკვიდროს მიღების სამართლებრივი თავისებურებანი